Renata Wrzosek

psycholog, psychoterapeuta

Zarezerwuj wizytę

Doświadczenie:

Absolwentka psychologii ze specjalnością Psychologia Zdrowia i Psychoterapia. Ukończyła 4 – letnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie rekomendowanej przez PTP. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Oddziale Klinicznym Psychiatrycznym i Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego, w Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu PETRA, w Ośrodku dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM”, w Dziennym Oddziale Psychogeriatrycznym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego na Żoliborzu oraz prowadzi własną praktykę. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie Intra. Pracuje w nurcie integracyjnej terapii doświadczeniowej, której osią jest psychoterapia humanistyczna, podkreślająca podmiotowość i indywidualność człowieka. Praktykę swą opiera głównie na Terapii Gestalt i Terapii Skoncentrowanej na Emocjach L.Greenberga. W swojej pracy wykorzystuje również elementy podejścia Behawioralno – Poznawczego, Terapii Schematów oraz Psychodynamicznego.
Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych.


Pomaga osobom:
– cierpiącym z powodu zaburzeń nastroju, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń
osobowości;
– doświdczającym silnego stresu, kryzysu osobistego lub zawodowego;
– mającym trudności w relacjach z innymi,
– pragnącym podnieść jakość swego życia.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.